Pannor och brännare

KMP Drag

Vikt 5 kg
El kopplas till KMP Mysinge, KMP Solberga, KMP Neptuni eller KMP Ekerum.

Riktlinjer för placering:

Unik lösning som gör det möjligt att installera pelletskaminerna Neptuni, Ekerum, Mysinge och Solberga utan skorsten vid en yttervägg.
Drags patentsökta konstruktion sänker temperaturen på rökgasen till helt ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut. Den fläktstyrda rökkanalen Drag är Typgodkänd (Swedcert 0752). Under utvecklingsarbetet med Drag har Ariterm samrått med Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR).

Ladda ner PDF'er

KMP Drag

Installations och driftanvisning

Tillverkarförsäkran

Typgodkännandebevis

Typgodkännande bilaga 1o2

Typgodkännande bilaga 3o4