Välj rätt pelletsystem

Skötsel en gång per år eller 2 gånger per vecka?

Valet är ditt och det kostar endast några minuter av din tid att studera och fundera på våra bilder, så förstår du säkert att det verkligen kan vara så stor skillnad.

Vad händer då i en brännare som matas under förbränningszonen (undermatad) respektive över denna (övermatad)?

Undermatad

Föregående Nästa

I en undermatad brännare tillförs bränslet från undersidan av brännkoppen genom att det trycks upp underifrån och förbränningen sker på toppen av bränslebädden. Eftersom lufthålen sitter på sidorna på den övre delen av brännkoppen sjunker bränslenivån snabbt ner under lufthålen när brännaren stängs av. Inget bränsle finns kvar ovanför lufthålen och det bildas således inte heller aska eller tjära som tätar lufthålen. Man behöver inte ta ut brännaren för rengöring.

Övermatad

Föregående Nästa

I en övermatad brännare tillförs bränslet från ovansidan av brännkoppen och förbränningen sker från botten. Eftersom lufthålen finns i botten och all bränslet ligger ovanför lufthålen kommer bränslet att glöda och pyra under lång tid efter att brännaren stängts av. Askan och avlagringar från tjära fastnar då på botten av brännkoppen. Detta mönster upprepar sig vid varje stopp och till slut tätar lufthålen igen. Man måste således ta ut brännaren och rengöra med jämna mellanrum.

Pelletbrännarens funktion allmänt

En pelletbrännare fungerar i princip så att den vid en vald panntemperatur får en signal att starta. Detta sker när temperaturen i panna sjunkit ca 5 grader under inställd panntemperatur. Under värmesäsongen sker start och stopp normalt 3–6 gånger per timma. Så länge brännaren går blåser merparten av askan ur brännkoppen och lägger sig på pannans botten. När panntemperaturen uppnår inställd temperatur stannar brännaren. Ett stopp innebär att bränsletemperaturen upphör samt att lufttilförseln från fläkten stoppar. Bränslet som ligger kvar i brännkoppen förbränns sakta så länge syre med självdrag passerar igenom bränslet men askan blåser inte bort utan blir kvar i brännkoppen. På grund av syreunderskott och låg förbränningstemperatur som uppstår vid varje stopp kondenserar rökgaserna och bildar tjära (pyreldning) som tillsammans med aska och kolpartiklar fastnar på brännkoppens insida. Detta sker varje gång brännaren stoppar, det vill säga kanske 100–150 gånger per dygn.

Säkerheten

BeQuem-brännarens säkerhetstänkande är helt unikt. Säkerheten är en del av funktionen och kräver inte några påbyggda säkerhetsfunktioner som kan krångla. Med sina dubbla interna skruvar är i alla tänkbara situationer bränslebanan bruten i brännaren.

Driftsäkerhet

Driftsäkerheten är nästan alltid relaterad till bränslekvalitet samt underhåll och service. En undermatad brännare klarar en sämre bänslekvalitet på ett helt annat sätt än en övermatad brännare. Lägre underhållsbehov ger automatiskt högre driftsäkerhet.

Servicekostnader

Skillnaden i livslängd och servicebehov mellan olika produkter är stor. Hos vissa fabrikat kan exempelvis kostnaden för byte av eltändningen under livslängden kosta lika mycket som hela brännaren, meden BeQuem-brännarens eltändning troligen aldrig behöver bytas.

Verkningsgraden

Vem skulle komma på idén att alltid köra sin bil på full gas mellan stoppljusen?

Men så fungerar faktiskt de flesta pelletbrännare – utom BeQuem-brännaren. Varje gång en brännaren av annat fabrikat startar går den upp till full effekt för att efter 10 min tvärstoppa och sedan vänta på att få gå igång igen. Rökgastemperaturen är den faktor som påverkar verkningsgraden mest. En högre effekt ger en högre rökgastemperatur och en lägre verkningsgrad. BeQuem-brännaren väljer själv behovet av effekt mellan 3 och 20 kW. Behöver du inte mer än 3 kW används inte högre effekt. Detta påverkar av naturliga skäl verkningsgraden dramatiskt.

Kompletta system

Inget värmesystem är bättre än den svagaste länken

Vad är det för glädje med att montera en pelletbrännare som kräver skötsel 2 gånger i veckan i en panna som man sköter 2 gånger per år? Alla delar i ett system måste samverka för att nyttan ska uppnås. Vårt mål har alltid varit att skapa system som sammantaget skall ge ett tryggt och bekvämt pelletsystem.

Skillnaden mellan olika pelletbrännare är mycket stor.

Ställ därför alltid de här frågorna innan du gör ditt köp.

Våra produkter ger mer kundnytta