Förråd och
matningssystem

På vilket sätt vill du fylla ditt pelletförråd i framtiden?

Veckoförråd

Ett veckoförråd på 200-300 l kan vara bra att snabbt starta upp med – men låt det inte bli en slutlig lösning! Lägg inte ut onödiga 1000-lappar på färdiga veckoförråd när en enkel tunna för någon hundralapp gör samma nytta.

Väljer du att starta med en enkel externskruv och inom 1 år beställer NOSTOP förrådsutmatare drar vi av hela kostnaden för externskruven!

NOSTOP förrådsutmatning

I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar beroende på för höga halter av finmaterial.

Finmaterial kan genereras i samband med påfyllning av pellet särskilt om påfyllningsrör och förråd inte är korrekt utformade. I samband med lagring, hantering och uttransport hos producent genereras också finmaterial. Det största problemet uppstår då bränslet separerar och det bildas koncentrationer av finmaterial. Händer detta kan delar av en leverans innehålla för höga halter av finmaterial trots att hela leveransen är godkänd enligt pelletstandarden. Förråd och matningssystemen utsätts alltid för stora belastningar då gränsvärdena för finmaterial överskridits.

Vid säckhantering och små veckoförråd är problemet förhållandevis lätt att lösa genom att tömma förrådet och skruven men vid användning av ett större bulkförråd krävs större åtgärder och ofta experthjälp. Lidani NOSTOP förrådsutmatare är framtagen för att ge full kontroll över bulkförråd och matningssystem.

Med sin patenterade bottenkonstruktion är förrådets utmatare alltid besiktningsbar och helt åtkomlig via inspektionsluckorna, även när förrådet är helt fullt med pellet.

Utmatningssystemet är försedd med egen motor och styrautomatik och kan därför kombineras med både skruv och luftmatningssystem för vidarematning av pellet till brännaren. Förrådsbotten är gjord i staplingsbara sektioner och konstruerade så att förrådets längd och bredd helt kan anpassas till befintliga utrymmen för maximalt utnyttjande.

Bulkförråd byggt på NOSTOP förrådsutmatare

Passar alla förutsättningar och olika typer av vidarematning. Ett bulkförråd byggt på NOSTOP förrådsutmatare utnyttjar två eller tre befintliga väggar och naturligtvis befintligt golv och tak.

Flexibilitet är alltid ledordet

Utmatningen kan ske både till höger eller vänster sida på förrådet. Vidarematning med skruv kan ske vinkelrät mot förrådets längdriktning eller i dess förlängning.

NOSTOP förrådsutmatare monteras på 90 min

NOSTOP förrådsutmatare

Förrådsutmataren fungerar som förråd från första dagen

Med NOSTOPförrådsutmatare fungerar bottenlådan som veckoförråd under tiden man bygger färdigt sitt förråd.

Fördelarna med förrådsutmataren NOSTOP är många:

 • Full kontroll över pelletleveransens kvalité vid varje tillfälle.
 • Från utsidan av förrådet har man full kontroll över pelletutmatningen. Utmatningsanordningen är alltid obelastad, inspekterbar och åtkomlig med fulltankat pelletförråd.
 • Med förrådsutmatarens flexibla bottensektioner kan alltid befintliga utrymmen utnyttjas till 100%.
 • Smart lösning sparar arbete. Vi använder 2-3 befintliga väggar förutom golv och tak.
 • Kostnaden för NOSTOP förrådsutmatare inklusive påbyggnad till färdigt förråd är lägre än de monteringsbara pelletförråd som finns på marknaden.
 • Valfri vidarematning till pelletbrännaren då förrådsutmatarens styrelektronik är färdiganpassad för såväl skruv- som lufttransport.

  Vidarematning mellan bulkförråd och panna

 • NOSTOP skruvmatningssystem

  Skruv är det vanligaste matningssystemet. En kärnlös, böjlig spiral ligger lös inuti ett plaströr. Rörsystemet med dimension 75 mm består av rakrör samt böjar 90 och 45 grader, med en radie av 100 cm. Spiralen drivs normalt beroende av längd och utformning av en mindre motor på 25 W.

  Fördelar: Systemet är relativt säkert, bekvämt, tyst billigt och underhållsfritt.

  Nackdelar: Systemet är utrymmeskrävande på grund av långa böjar.

  NOSTOP Luftmatning med lagertank

  Systemet består av en cyklontank som rymmer ca: 15 kg och en undre lagertank vars volym varierar mellan 3–25 kg beroende på hur långt ner på cyklontanken den kan monteras. I botten på lagertanken sitter en utmatningsskruv som ansluts till brännaren via den blå slangen. Cyklontanken monteras så högt som möjligt och fästs i taket så att utmatningen hamnar ovanför brännaren. Sugenheten styrs av förrådsutmatningens elektronikenhet vilket gör att en befintlig centraldammsugare eller kraftigare grovsug i de flesta fall kan användas som drivenhet.

  NOSTOP luftmatning till mellanlager

  I de fall man har plats och vill behålla ett befintligt veckoförråd kan man utesluta lagertanken. Cyklontanken kommer då att fylla veckoförrådet istället för lagertanken. Alla luftmatningssystemen kan via en timer regleras så att sugenheten endast startar under dagtid.