Så funkar
ett pelletsystem

Bulkbil

Leverans av pellet med bulkbil fungerar i princip som en leverans av olja med tankbil men pelleten blåses in i pelletförrådet via en böjlig slang som ansluts till husets bulkpåfyllning. Uppfyllning av 3-4 ton tar ca: 10-20 min. Påfyllningsstosen skall placeras på husväggen så att slangdragningen blir kortast möjlig gärna mindre än 15-20 m även om det går att blåsa mycket längre sträckor.

Pelletförråd med utmatning

Ett pelletförråd kan placeras nästan var som helst i förhållande till pelletpannan. Pellet är inte känslig för kyla eller luftfuktighet och kan därför lagras utomhus. Pelleten får aldrig utsättas för fritt vatten i form av regn, snö, kondensdropp eller annat. Förrådet bör dimensioneras för minst 3 ton per fyllning vilket praktiskt kräver en totalvolym på ca: 5,3m3. Ett bulkförråd skall alltid vara helt självtömmande i hela sin längd. Detta uppnår man med en lutande botten i kombination med en utmatningsanordning. Man kan med fördel bygga sitt pelletförråd själv för några tusenlappar i material men man skall vara noga med att följa givna anvisningar.

Matningssystem

Transporten av pellet mellan förråd och panna sker normalt med skruvmatning men i vissa fall kan luftmatning vara ett bättre alternativ oftast beroende på att det är svårt med passager. Skruvmatning sker med en böjlig spiral inuti ett plaströr 75 mm i diameter från förrådet direkt till brännaren. Böjarna i ett skruvsystem är 45 och 90 grader och med en radie av 1 m. Ett luftmatningssystem fungerar så att man suger pelleten från förrådet till pannan genom en böjlig spiralslang med diametern 50 mm som ”smiter runt hörnen”. Ovanför pannan i taket hänger en vakuum- och förrådstank med inställbar volym 15-40 kg varifrån pelleten matas vidare till brännaren.

Pelletbrännare

En pelletbrännare fungerar i princip som en oljebrännare. Pannans vattentemperatur avgör när brännaren skall starta och stoppa. Tillförseln av bränsle till brännaren regleras av brännaren och tillförs via det externa matningssystemet. Pelleten tänds oftast upp med el-patron eller varmluft.

Skillnaden mellan olika brännares huvudprinciper men också fabrikat är mycket stor.

Man skiljer i huvudsak på två principer, som benämns undermatad eller övermatad. På en övermatad brännare där bränslet tillförs ovanifrån på rostret (t.ex. rörbrännare) krävs för vissa fabrikat rengöring 1-2 gånger per vecka medan vi på en undermatad brännare där bränslet matas underifrån, rekommenderar rengöring 1 gång per år.

Pelletpanna

De flesta äldre befintliga pannor fungerar mer eller mindre bra tillsammans med en modern pelletbrännare. Ur förbränningssynpunkt fungerar de flesta alldeles utmärkt men en äldre panna kräver relativt mycket underhåll och verkningsgraden är inte på topp. Har man inte en el-backup så bör man komplettera sin panna med detta. En panna som benämns pelletpanna bör vara framtagen för att optimera pelleteldningen ur effektivitet och bekvämlighetssynpunkt.

Tyvärr så är det bara ett fåtal produkter på marknaden som klarar våra rimliga krav på bekvämlighet enl. följande:
 • Uraskning genom separat asklåda så att brännaren inte behöver röras
 • Asklådan skall efter komprimering ej behöva tömmas mer än 1-3 gånger per år
 • Stående konvektionsdelar mynnande i asklådan med rengöring 1-3 gånger per år
 • Solfångare

  Solfångare i kombination med pellet är som sagts en optimal kombination ur miljösynpunkt. Varje instrålad kWh tas till vara under hela året och lagras in i ackumulatortanken. En rätt dimensionerad anläggning täcker normalt varmvatten och värmebehovet under icke eldningssäsong och skulle det inte räcka någon dag går pelletbrännaren igång automatiskt och stöttar upp. 10 m2 konventionella paneler ger ca: 4000-5000 kWh/ år.

  Ackumulatortank

  För att värma huset med pelletbrännare krävs ingen ackumulatortank. En ackumulatortank behövs endast då pellet används i kombination med annan uppvärmning såsom solpaneler, ved eller värmepump. Vanligaste kombinationen är pellet-sol som också är en optimal lösning ur miljösynpunkt och funktion. Förutom att en ackumulatortank skall dimensioneras rätt så är det också mycket viktigt att den är väl isolerad av högsta klass.
  Bulkbil Pelletförråd Matningssystem Matningssystem Pelletbrännare Pelletpanna Pelletpanna Pelletpanna Solfångare Ackumulatortank