Bli en 0-utsläppare av C02

Det gynnar både vår miljö och din ekonomi

Miljö

Svensk elkonsumtion är vintertid baserad på stor import av el från Europa vilket ger stora tillskott av koldioxid. Även effektiv användning av el för uppvärmning (ex. i en värmepump) ger därför indirekt upphov till lika stora eller större utsläpp av koldioxid som den gamla oljepannan. Att gå från olja till ett elbaserat uppvärmningsalternativ är inget bra miljöalternativ. Pelleteldning är det mest miljövänliga alternativet och ger inga tillskott av koldioxid.

Ekonomi

Det effektivaste sättet att begränsa utsläpp av skadliga ämnen är att göra dessa dyrare. Vad gäller koldioxid har denna strategi har redan påbörjats och kommer att ytterligare förstärkas i takt med att klimathotet ökar. Elproduktionen i Europa som till mer än 80% produceras av fossila bränslen, kommer i framtiden att drabbas hårt av dessa miljöavgifter. Pelleteldning är redan idag det mest ekonomiska alternativet och kan i framtiden inte drabbas av dessa avgifter. Du som konsument är på väg att välja ett värmesystem som skall fungera minst 20 år framåt i tiden. Att kalkylera med utgångspunkt från dagens driftkostnad är lätt men blir tyvärr felaktigt. Priserna för driften ändrar sig snabbt. Försök istället att bedöma vad driftkostnaden för olika uppvärmningsalternativ är om tex. 10 år.

Med största sannolikhet kommer skillnaden i framtiden bli ännu större till förmån för pellet.

Bekvämlighet

Bekvämligheten är en subjektiv faktor där eldrivna uppvärmningsformer kan betraktas som mycket bekväma. I bekvämligheten har pelletvärme generellt haft sin stora svaghet. Alltför många fabrikat kräver underhållsinsatser upp till flera gånger i veckan på själva brännaren och tyvärr har detta blivit en allmän uppfattning, att detta gäller generellt. Ingenting kan vara mer felaktigt. Val av fabrikat och system är helt avgörande för om insatsen ska vara två gånger i veckan eller några få gånger per år.

Här är tre viktiga punkter att beakta inför ditt val.