Om företaget
och ägarna

Pelletvärme Väst AB

Det unga företaget med den långa erfarenheten

2005 beslutade Björn Danielsson och Sören Pålsson att starta ett installationsföretag helt inriktat på pelletprodukter.

Som företagsnamnet antyder skall företaget arbeta med ”pelletvärme” och har därför specialiserat sig på installationer av all den utrustning som ingår i ett ”modernt system” för uppvärmning med pellet. I ett sådant system ingår förutom pelletbrännare också pannor, olika matningssystem och förrådslösningar för pelletlagring mm.

Vi åtar oss även installationer av andra värmesystem såsom solvärme, värmepump eller vedeldning men bara då dessa installeras i kombination med en pelletanläggning.

Vår kunskap om pelletprodukter är helt unik och därför också vår styrka

För oss är det självklart att aktivt bidra med råd, anvisningar samt förslag på alternativa lösningar.

Björn Danielsson

som jobbat med energi sedan 1982 är pionjär inom pelletområdet och är aktiv med att ta fram nya pelletprodukter genom sitt bolag Lidani AB. Målsättningen har alltid varit att ta fram kvalitetsprodukter som kräver minimalt med skötsel och underhåll för användaren. Kundnyttan har alltid stått i centrum och därför är en daglig kontakt med kunden en bra stimulans för nya idéer och utveckling av produkter.

Sören Pålsson

har lång erfarenhet som installatör av värmesystem allmänt men har också genom sitt bolag SP Rör installerat pelletprodukter sedan 1995. För att tala fotbollsspråk är snygga ”dragningar” och kvalitet hans signum. Som medveten miljövän värms självklart hans eget hus av pellet i kombination med solvärme och personbilen går på biogas.

Björn Danielsson