Solvärmesystem

SveSol Premium

SveSol Premium 2

I detta paket ingår som standard:
2 st Solfångare SveSol Premium AR
Apperturyta 5m2
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
Reglercentral DeltaSol BS
Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 15 liter
Lämpligt för 2 (1–3) personer
Rekommenderad ackumulator 300 liter (250–500 liter)
Pris: 29.000:-
Bidragsberättigad med 5.800 kr

monteringssats:
infällt montage tegeltak:
(1x2) 3.700:-
ovanpåliggande montage, tegeltak:
(1x2) 1.850:-

SveSol Premium 3

I detta paket ingår som standard:
3 st Solfångare SveSol Premium AR
Apperturyta 7,5m2
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
Reglercentral DeltaSol BS
Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 20 liter
Lämpligt för 3 (2–4) personer
Rekommenderad ackumulator 500 liter (400–750 liter)
Pris: 37.500:-
Bidragsberättigad med 7.500 kr

monteringssats:
infällt montage tegeltak:
(1x3) 4.800:-
ovanpåliggande montage, tegeltak:
(1x3) 2.400:-

SveSol Premium 4

I detta paket ingår som standard:
4 st Solfångare SveSol Premium AR
Apperturyta 10m2
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
Reglercentral DeltaSol BS
Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 20 liter
Lämpligt för 4 (3–5) personer
Rekommenderad ackumulator 750 liter (600–1000 liter)
Pris: 46.000:-
Bidragsberättigad med 7.500 kr

monteringssats:
infällt montage tegeltak:
(2x2) 5.400:-
(1x4) 5.750:-
ovanpåliggande montage, tegeltak:
(2x2) 3.600:-
(1x4) 3.050:-

Ladda ner PDF
Datablad Premium AR