Solvärmesystem

SveSol Kompakt

SveSol Kompakt 2

I detta paket ingår som standard:
2 st Solfångare SveSol Kompakt AR (4,30m2)
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
- Reglercentral DeltaSol BS
- Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 15 liter
Lämpligt för 2 (1–3) personer
Rekommenderad ackumulator ca 300 liter
Pris: 25.500:-
Bidragsberättigad med 4.500 kr

monteringssats:
ovanpåliggande montage tegeltak:
(1x2) 1.850:-
ovanpåliggande montage, plåttak:
(1x2) 1.350:-

SveSol Kompakt 3

I detta paket ingår som standard:
3 st Solfångare SveSol Kompakt AR (6,45m2)
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
Reglercentral DeltaSol BS
- Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 20 liter
Lämpligt för 3 (2–4) personer
Rekommenderad ackumulator ca 500 liter
Pris: 32.000:-
Bidragsberättigad med 6.700 kr

monteringssats:
ovanpåliggande montage tegeltak:
(1x3): 2.400:-
ovanpåliggande montage, plåttak:
(1x3) 1.800:-

SveSol Kompakt 4

I detta paket ingår som standard:
4 st Solfångare SveSol Kompakt AR (8,6m2)
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
Reglercentral DeltaSol BS
- Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 20 liter
Lämpligt för 4 (3–5) personer
Rekommenderad ackumulator ca 750 liter
Pris: 38.500:-
Bidragsberättigad med 7.500 kr

monteringssats:
ovanpåliggande montage tegeltak:
(2x2) 3.600:-
(1x4) 3.050:-
ovanpåliggande montage, plåttak:
(2x2) 2.650:-
(1x4) 2.250:-

Ladda ner PDF
Datablad Kompakt AR