Solvärmesystem

SveSol Kompakt

SveSol Favorit 2

I detta paket ingår som standard:
2 st Solfångare SveSol Favorit (4m2 apperturyta)
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
- Reglercentral DeltaSol BS
- Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 15 liter
Lämpligt för 1-2 personer
Rekommenderad ackumulator ca 300 liter
Pris: 21.000:-
Bidragsberättigad med 3.490 kr

monteringssats:
montagesats fr. 1.350:-
ovanpåliggande montage, plåttak:
(1x2) 1.350:-

SveSol Favorit 3

I detta paket ingår som standard:
3 st Solfångare SveSol Favorit (6m2 apperturyta)
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
- Reglercentral DeltaSol BS
- Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 20 liter
Lämpligt för 2-3 personer
Rekommenderad ackumulator ca 400 liter
Pris: 25.000:-
Bidragsberättigad med 5.235 kr

monteringssats:
montagesats fr. 2.400:-
ovanpåliggande montage, plåttak:
(1x3) 1.800:-

SveSol Favorit 4

I detta paket ingår som standard:
4 st Solfångare SveSol Favorit (8m2 apperturyta)
Solkretsarmatur SKA 2060 med:
- Reglercentral DeltaSol BS
- Expasionskärl 18 liter
25 m Solvärmerör inkl. isolering
Värmebärare Tyfocor LS 20 liter
Lämpligt för 3 personer
Rekommenderad ackumulator ca 500 liter
Pris: 29.500:-
Bidragsberättigad med 6.980 kr

monteringssats:
montagesats fr. 2.700:-
ovanpåliggande montage, plåttak:
(2x2) 2.650:-
(1x4) 2.250:-